Ett holistiskt perspektiv på framtidens arbetsplats

Publicerad av

Framtidens arbetsplats omfattar mer än bara kontoret. Det handlar om kontext, community, om identitet och att attrahera medarbetare genom att tala till deras olika behov. Framtidens arbetsplats handlar om stadsutveckling. 

Det räcker inte längre för fastighetsägare att tillhandahålla funktionella lokaler. Vad framtidens arbetsplats bör vara hänger intimt ihop med vad en attraktiv och hållbar stad är. Klövern, som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter ämnade för såväl kontor som bostäder och handelslokaler, har gått från att vara fastighetsägare till att bli en visionär, komplett, kompetent och långsiktig stadsutvecklare. 

    – Framtidens arbetsplats är en del av stadsutvecklingen. Vi fokuserar på de platser där vi kan få ett helhetsgrepp om platsens identitet och själ och där bygga hållbara stadsmiljöer, säger Siggela Möller, Affärsenhetschef Stockholm Södra på Klövern. 

Klövern är en viktig partner åt kommuner, fastighetsägare och intressentgrupper i ett flertal större stadsutvecklingsprojekt runtom i landet. Söderstaden är ett utmärkt exempel på detta. Här arbetar Klövern aktivt med att utveckla befintligt bestånd, Globenområdet och framtidens arbetsplatser, men framför allt hela Söderstaden som stadsdel till ett hållbart samhälle. Stadsbyggnadsprojektet i Söderstaden handlar om att länka samman Söderförort med Årsta, Hammarby Sjöstad och Skanstull. Det ska bli en tät, urban stadsmiljö med möjlighet att promenera sömlöst till Söderstaden från Södermalm. 

    – Vi vill bidra till att utveckla en hållbar och attraktiv stad utifrån ett holistiskt perspektiv där vi fokuserar på helheten i första hand och fastigheterna i andra hand. Även om vår kärnverksamhet är arbetsplatser, bostäder och stadsberikande handel, upplevelser, mat och kultur, behöver en attraktiv stadsdel också innehålla t.ex. social service, skolor, idrottsplatser och rekreation. Det är i denna helhetskontext vi skapar framtidens arbetsplats, säger Siggela.

Söderstaden länkas till omkringliggande områden och består av Globenområdet, som är Nordens största evenemangsområde, med fokus på evenemang i världsklass, aktiviteter, ett starkt arbetsplatskluster samt handel och service, Slakthusområdet med sin industriella karaktär med fokus på mat, kultur, event och Gullmarsplan som starkt kommunikationsnav med större nyproduktionsinslag. Dessa kommer tillsammans att bilda en ny dynamisk och levande stadsdel med många delkaraktärer inom samma område. Klövern äger kontorsfastigheterna i evenemangsområdet och målsättningen är att utveckla både dessa och miljöerna omkring, samt utveckling i övriga delområden i Söderstaden. 

    – Vi jobbar alltid utifrån helhetsperspektivet, områdenas olika karaktärer, roll i stadsväven, innehåll, länkningar till varandra och relationen däremellan, berättar Siggela.

Klövern arbetar med dessa stora stadsutvecklingsprojekt och planerar och realiserar samtidigt framtidens arbetsplatser. 

    – Framtidens arbetsplats handlar främst om hur vi jobbar och då måste vi ha en miljö som stödjer det. Vi har valt vissa nyckelfrågor att fokusera på. Du kan bygga ett kontor med välfungerande arbetsplatser i de flesta byggnader, men i vilken miljö byggnaden befinner sig påverkar starkt vår upplevelse, därför blir platsutvecklingen så otroligt viktig. Vi har ett engagemang som sträcker sig utanför våra fastigheter. Det är viktigt att tillvarata respektive plats unika förutsättningar och själ, menar Siggela.  

Som trendspaning framåt ser hon att förhållandet till arbetsuppgifter och arbetsplats fortsätter att bli mer flytande. Många är kanske inte anställda på samma sätt utan jobbar i nätverk eller communities. Då handlar det om att skapa arenor för möten. Även hållbarhet, samhällsengagemang och samverkan är nyckelfaktorer i skapandet av framtidens arbetsplats.

    – Vår utveckling behöver vara hållbar både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, vilket ställer höga krav på bl.a. flexibilitet i byggnation, innehåll och kontraktsvillkor. Att jobba med samhällsengagemang, communities och att fånga upp hyresgästers initiativ blir en viktigt del för framtiden, säger Siggela. 

En trend som går att urskilja är att ta hälsa och välmående ett steg längre.. Arbetsplatsen behöver inte vara en plats där vi gör av med all energi, den skulle också kunna vara en flexibel plats som erbjuder möjligheter att ladda batterierna. Man ska kunna arbeta i grupp, avskilt, ha kreativa möten, få en energiboost, det behövs stor flexibilitet i vilken kontext man kan sätta sig för att utföra en specifik arbetsuppgift. 

    – Aktivitetsbaserade arbetsplatser har ofta endast mynnat ut i att ingen har en egen plats. Men snarare handlar det om att skapa en bredd av olika miljöer för olika aktiviteter. Varje hyresgäst behöver inte ha allt i sin lokal, vi ser fördelar med större gemensamma ytor där gränserna blir mer flytande mellan företagen och som uppmuntrar till nya möten. Det är också värdefullt att med trygg och smidig access knyta urbana miljöer till kvalitativa rekreationsmiljöer.

Vi tittar på vad vi har i omgivningarna och utvecklar fastigheterna för att stödja det mänskliga behovet av flexibilitet, avslutar Siggela.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.klovern.se