Expertanalys hjälper läkemedelsbolag att fatta rätt beslut

Publicerad av

Att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och kostsam process med många fallgropar. De flesta projekt läggs ner innan läkemedlet har nått marknaden. Med stöd från Offspring Biosciences unika kompetens för vävnadsanalys förbättrar läkemedelsbolagen väsentligen oddsen för framgång.

Att ta fram ett nytt läkemedel kostar i genomsnitt över 10 miljarder SEK och tar ca 10–20 år. Få läkemedelsprojekt tar sig dock hela vägen fram, eftersom det finns många fallgropar. Att man fattar fel beslut och satsar på fel häst och på så sätt gör av med alla pengar innan man nått en lösning är det vanligaste. Mot bakgrund av detta startade Anders Dahlstrand, Dan Sunnemark och Anne Svensson, samtliga tidigare experter på Astra Zeneca Södertälje, sitt bolag Offspring Biosciences för åtta år sedan. Anders, Dan och Anne ingick där i en specialistgrupp vars uppgift var att stödja AstraZenecas läkemedelsprojekt med en speciell typ av analys i vävnader från människa och djur. 

-Vår unika förmåga att planera och genomföra sådana analyser är baserad på den erfarenhet vi under lång tid byggt upp genom vårt arbete med läkemedelsprojekt inom farmaindustrin. Med effektiva metoder och förfinade analystekniker genererar vi kvantitativa och tillförlitliga data som besvarar kundernas frågeställningar och bidrager till viktiga beslut inom projekten. De tjänster vi tillhandahöll internt fram till dess att AstraZeneca lade ner sin forskningsenhet i Södertälje, erbjuder vi nu på konsultbasis till projektteam inom den globala farmaindustrin. Våra kunder är främst etablerade inom Europa och USA och omfattar allt från små start-ups till de allra största farmabolagen, säger Anders Dahlstrand, VD och medgrundare till Offspring. 

De vävnadsanalyser som är bolagets tekniska fokus besvarar en rad olika frågor åt läkemedelsbolagen. När dom vill utveckla ett läkemedel mot en sjukdom måste arbetshypoteser först sättas upp och testas om vad som går fel i kroppen och varför man utvecklar sjukdomen. Navet för dessa hypoteser är att något händer i den sjuka vävnaden, såsom bildandet av ett specifikt protein, som ger uppkomst till sjukdomsprocessen. Läkemedelsprojekt har ofta som mål att identifiera och blockera sådana protein. Men på vägen från hypotes till ett verksamt läkemedel så måste ett antal frågor besvaras. Finns proteinet verkligen där och hur det driver det i så fall på sjukdomsprocessen?  Offspring tar sig an allt från att bygga upp, designa och utföra studier så att dessa frågar kan besvaras.

– Vi undersöker bland annat om och hur dessa proteiner produceras i den sjuka vävnaden och om det framtida läkemedlet har förmågan att söka upp och binda till sin målmolekyl. Vill man behandla skadade nervceller så är det viktigt att läkemedlet fastnar just på dessa nervceller och det är något som vi har verktyg för att studera. Vi kan även undersöka om läkemedlet har förmågan att minska de sjukliga förändringarna i vävnaden och dessutom hjälpa företagen att utveckla diagnostiska tester som mäter läkemedlet och dess effekter i kliniska tester. Detta är svåra analyser som kräver erfarenhet och noggranna och effektiva arbetsmetoder, berättar Dan Sunnemark, medgrundare av Offspring. När läkemedelsbolagen inte har resurser, eller inte själva har kompetensen att genomföra dessa studier, då kommer de till oss.

Ett exempel på hur Offspring kan hjälpa läkemedelsbolagen med att undersöka olika teorier illustreras av upptäckten av proteinet PD1’s roll i utvecklingen av lungcancer.  

– `Immunterapi mot cancer´ gav nobelpriset i medicin för två år sedan och bygger på insikten av den viktiga roll som immunförsvarets celler har en för att söka upp och döda tumörceller. Tumör kan dock utsöndra proteiner, såsom PD1, vilka förlamar immuncellernas cancerdödande förmåga. Detta gör att tumören får möjlighet att växa och bilda metastaser. Denna kunskap har lett till utvecklandet av effektiva läkemedel som blockerar broms-signaler, såsom PD1, från tumören till immuncellerna” säger Anders. Anders visar en bild från ett av labbets experiment som illustrerar hur en tumör i lungan (de gröna cellerna) omringas av en stor mängd immunförsvarsceller. Dessa celler är dock utsatta för PD1 proteinets bromsande effekt (visas genom att de blå och rödfärgade immuncellerna även färgas vita). Detta föreslår att just denna patient skulle kunna ha behandlats med ett läkemedel som stör ut PD1 proteinets aktivitet i tumören.

Offspring går bra och expanderar. Förutom de tre grundarna så har nu två erfarna kolleger från AstraZeneca, samt en forskare rån McGill Universitetet i Montreal, anslutit sig till företaget. För att kunna fortsätta utvecklas behöver man nu även rekrytera nya medarbetare med erfarenhet av projektledning, med specifika tekniska erfarenheter på labbsidan, samt försäljning och marknadsföring. En spännande utveckling i företaget är även deras arbete med att digitalt behandla de data som analyserna skapar. Detta görs genom kvantitativ bildbehandling stödd av maskin-inlärning/artificiell intelligens (AI ). Offspring söker därför även nya medarbetare med lämpliga kunskaper för att stärka företagets förmågor inom dessa områden.

– Vi erbjuder en arbetsplats i en dynamisk verksamhet där vi jobbar nära våra kunder i läkemedelsindustrin med utmanande frågeställningar, spännande tekniker och integrerade och effektiva arbetsflöden, avslutar Anders.

Skribent: Anna Bjärenäs