Enkelt, effektivt och enhetligt med Officemallar i molnet

Publicerad av

Alla företag behöver mallar, något som ofta saknas och måste uppfinnas av medbetarna. Med Office Key mallsystem kan företag kommunicera sin grafiska profil på ett enhetligt sätt och som bonus blir det roligt att jobba med dokumentproduktion! 

Såväl intern som extern kommunikation kräver mallar. Företag i alla storlekar har behov av att kunna kommunicera på ett enhetligt sätt, och förenkla det dagliga arbetet för medarbetarna. 

För att medarbetarna ska slippa uppfinna hjulet varje gång en mall behövs, ofta med spretigt resultat, behövs ett mallsystem som går längre än traditionella lösningar. Avsaknaden av nämnda system leder ofta till frustrerade medarbetare som behöver lägga onödigt mycket tid på att skapa egna mallar från scratch, att gamla, utdaterade mallar med felaktiga uppgifter används,.

    – Office Key är ett mallsystem med syftet att företaget ska få ut sin grafiska profil och sina budskap. Vi har alltid haft fokus på medarbetarna och att faktiskt få dem att använda mallarna. Vi är noga med att våra lösningar i första hand ska förenkla för användarna. Office Key är lika mycket en satsning på företagets medarbetare som en satsning på dess grafiska profil. Det ska vara kul att jobba med dokumentproduktion, säger Yvonne Everett Greve, VD på IntraKey AB. 

Yvonne Everett Greve

Med stöd av mallsystemet Office Key, intelligenta dokumentmallar och automatiska e-postsignaturer, effektiviserar IntraKey kundernas dokumentproduktion och förenklar att arbeta i Microsoft 365. 

I Office Key överförs kundens grafiska profil till Office. Rubriknivåer, teckensnitt och färger läggs in och sedan sparas alla mallar på ett och samma ställe, i mallväljaren. Basdata som adresser och andra företagsuppgifter finns i en masterversion och ändras automatiskt på alla mallar enligt denna. Det finns inga gamla mallar att råka ta fel på, bara den senaste versionen finns tillgänglig. 

 I mallväljaren finns mallar från alla Office-program och PDF-blanketter. Här visas både allmänna mallar och mallar för din arbetsplats eller process. Med Office Key Online kan användare arbeta var de vill. Det finns inget behov av VPN eller IT-insatser.

Tack vare den smarta mallmotorn kan  IntraKeys kunder dessutom erbjuda sina anställda mallar med innehåll, dvs i stort sett färdiga dokument, utan att den administrativa bördan ökar nämnvärt. Detta gör att man även arbetar på ett enhetligt sätt.

Många kunder har varit med sedan starten 1998 och omfattar organisationer med allt från 25 till 10 000 anställda inom offentlig och privat sektor. Gemensamt för kunderna är att de sätter stort värde på dokument och sin grafiska profil samt att den kommuniceras rätt.

    – Vi är en viktig resurs när företag gör olika förändringar som snabbt och enkelt ska slå igenom – som organisatoriska förändringar, ny IT plattform och ny grafisk profil. Jag tycker att det är mäktigt att vi är ett företag med lång erfarenhet av Office-paketet och utbildning och att vi har en produkt som har utvecklats och växt med våra kunder och efter deras behov. Att vi har många kunder som har varit med oss från start är i sig ett bevis på att vi hållit produkten uppdaterad och relevant, säger Rebecca Everett på IntraKey.

Historiskt sett har kunderna ofta varit stora och komplexa med många medarbetare och arbetsplatser. Nu lanseras Office Key Online som molnbaserad tjänst, vilket öppnar även för mindre företag att satsa på ett mallsystem. 

    – Med Office Key Online som är vårt molnbaserade mallsystem kan vi nu även rikta oss till mindre kunder, då det inte innebär en lika stor investering och insats att komma igång. För alla våra kunder innebär Office Key Online en helhetslösning som underlättar förvaltningen av företagets mallar och förenklar för medarbetarna. 

    – Med Office Key Online kan användare arbeta var de vill. Det finns inget behov av VPN eller IT-insatser. Dokumentproduktion blir enkelt, effektivt och enhetligt för alla typer av organisationer, avslutar Rebecca. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Kontakta Rebecca för mer info!

info@intrakey.se  | 08-626 97 10

Se filmer, läs om funktioner och teknisk lösning på http://www.intrakey.se/merinfo