Visuell ekonomi på enkelt sätt

Publicerad av

Ekonomiska rapporter ligger ofta till grund för de viktigaste besluten som fattas i en organisation. För att företag ska få optimala förutsättningar att utvecklas krävs att de som fattar besluten förstår ekonomin och dess betydelse.

Alla företag och organisationer består av människor och summan av vad dessa individer gör avgör gruppens framgång. Rätt människor, som fokuserar på rätt saker, levererar rätt siffror. Men för att kunna göra rätt saker måste alla medarbetare förstå hur deras handlingar – eller brist på handlingar – påverkar organisationens finansiella resultat. Ofta är det här problemen börjar.

Bonanza har skapat och levererat program i över 40 länder i alla världsdelar och upplyst mer än 800 000 deltagare om ekonomi och finans. Att hålla kurser i ekonomi är de naturligtvis inte ensamma om. Däremot på att utbilda i ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt som gör att deltagare på olika positioner i företaget efter utbildningen kan utföra sina uppgifter på ett helt annat sätt än tidigare. 

    – Vi utbildar inom ekonomi men inte på klassiskt vis. Det är enkelt och pedagogiskt, så att den som går utbildningen direkt inser mervärdet för sin verksamhet, säger Patrik Walerholt, Utbildningskonsult på Bonanza.

Den största delen av den information hjärnan processar kommer från synintryck. Hjärnan reagerar väldigt snabbt på synintryck eftersom det historiskt sett varit en nödvändig överlevnadsstrategi. Därför jobbar Bonanza mycket med visualisering, gamification, kommunikation och ett helikopterperspektiv på ekonomi. Genom att se, känna och göra lär sig deltagarna snabbt ekonomi och dess orsak och verkan på företagets utveckling. 

    – Einstein sa att om man inte kan förklara något enkelt så har man inte förstått det tillräckligt bra. Det ska vara enkelt och engagera, det ska vara roligt att gå utbildningen. Deltagarna får tävla, skratta och ha roligt samtidigt som de lär sig, säger Henrik Emanuelsson, Utbildningskonsult på Bonanza. Vi börjar med helheten så att man förstår hur företaget fungerar från början och sedan kan vi borra ner. På så vis förstår deltagarna vad de ska göra för att ekonomin ska förändras. Ekonomi är meningslös ifall de som ska använda rapporterna och fatta besluten inte kan ta till sig informationen. De ser siffrorna och orden, men de kan inte greppa vilka beslut som måste fattas för att förbättra siffrorna till nästa rapport, fortsätter Henrik.

Pedagogiken fungerar på alla. Deltagarna är allt från egenföretagare som genom att förstå sin egen ekonomi slipper sitta i knät på revisorn, till säljare som måste förstå kundens affär för att kunna hjälpa dem, till rådgivare som behöver kunna förklara för kunderna hur deras företag ska kunna utvecklas. En annan kategori är byggföretagare som inser att det är viktigt med ordentliga betalningsplaner och vilka marginaler man har och att det i slutändan spelar stor roll om man bjuder på ett paket spik. 

    – Alla kan, det är tydligt. Vi har haft folk som har examen i ekonomi som deltagare, och efter en dag känner de att de lärt sig mer hos Bonanza än under fyra år på universitetet. Vi jobbar mycket med styrelseledamöter som känner att de äntligen förstår kassaflöde och att de bundit upp kapital som de kan frigöra istället för att låna pengar. Folk ser möjligheter när de förstår ekonomin, säger Patrik. 

    – Man kanske förstår olika bitar, som öar i en ocean, vi bygger broar mellan öarna så att man förstår helheten, säger Henrik.

Kunderna vittnar om att när utbildningarna appliceras på medarbetarna leder det till att man hör diskussioner om ekonomin på en helt annan nivå ute på företagen. 

    – När man förstår verksamheten ekonomiskt blir också besluten bättre och nya synsätt bidrar till affärer och idéer. Medarbetare  kan föra en dialog sinsemellan, utan att kunna komplicerade ekonomiska begrepp. Det är ekonomidemokrati, avslutar Patrik.