Xylems innovativa tekniklösningar förser världen med rent vatten

Publicerad av

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi. I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering, levererar Xylem innovativa vattentekniklösningar under hela vattnets livscykel.

Vatten. Något som vi i Sverige troligtvis tar för givet. Men det ligger mycket bakom vårt rena vatten som kommer ut i kranen eller i duschen. Det finns många innovativa lösningar, pumpar, och ledningar som ser till att vi har rent vatten med renande avloppsystem. Det globala företaget Xylem har 1800 medarbetare i Sverige och 17000 som arbetar på mer än 350 platser i 150 länder och är specialister på att transportera, rena och analysera vatten. Tillsammans med kunder världen över hittar de nya lösningar. Ulf Carlsson har jobbat för Xylem i över 27 år och haft många roller, då främst inom R&D produktutveckling, men även som chef för Xylems ingenjörer i USA under fyra år. Sedan 2022 är han innovationsdirektör  för Water Infrastructures globala utvecklingsavdelning i Sverige.

     Vi har ett stort tekniskt kunnande och erfarenhet kring vattnets kretslopp, från insamling, distribution till återanvändning och återförande av vatten till naturen. Våra effektiva produkter och applikationslösningar medför inte bara lägre energiförbrukning utan främjar dessutom hållbarheten globalt, säger Ulf. 

Xylem har produkter för alla steg från många olika varumärken. De är experter på att konfigurera och erbjuda kompletta lösningar för vattenrening inom en rad olika branscher, från kommunala vattenbolag och industri till kommersiella byggnader, gruvdrift och jordbruk. Oavsett bransch har Xylems ingenjörer ett äkta samarbete med kunderna där de lyssnar, lär och anpassar sig till de lokala förhållandena för att hitta den bästa lösningen. 

    –Vi samarbetar mycket med våra kunder och testar ofta nya koncept över hela världen. Vi kan bygga helt fungerande uppkopplade prototypenheter och på så sätt få väldigt bra återkoppling på dessa. 

Detta beror på att det har blivit enklare att tillverka prototyper via det som brukar kallas Rapid prototyping, t. ex. 3D-printade komponenter. Vidare har möjligheterna med uppkoppling och att diagnostisera på distans blivit mycket enklare och en grund för tjänsteutveckling, inom energioptimering, prediktivt underhåll med mera, berättar Ulf. 

Xylem Vue powered by GoAigua

GoAigua är en av Xylems nya digitala lösningar. Det är en mjukvarubaserad analysplattform ”byggd av vattenbolag, för vattenbolag”. Med GoAigua kan kunder koppla upp sig och få information om deras digitala tillgångar. Genom mjukvaran för avlopps och renvattennätverk kan företag maximera varje investering för att identifiera och lösa problem snabbare samt leverera vatten mer effektivt och prisvärt till sina samhällen.

    –Den digitala resan går fort på alla områden. Vi har investerat väldigt mycket i digitaliseringen globalt och satsar på smarta kontrollsystem. Våra nära kundsamarbeten handlar om att minska investeringar i underhåll för kunder, optimera energin för våra produkter och identifiera fel tidigt, säger Ulf. 

Produkternas varumärken utgör de grundläggande byggstenarna för Xylem. Den dränkbara pumpen är en svensk innovation med varumärket Flygt. Flygt är ett av XYLEMs allra största varumärken. Xylem kommer att bygga vidare på styrkan i deras varumärken för att ge kundservice, innovation och värde på hög nivå – idag och långt in i framtiden.

    –Vi har varit ett innovativt företag sedan början av 1900-talet (eller slutet av 1800-talet om man räknar in Bell &  Gosset), och kommit med bra lösningar. Det känns verkligen roligt och inspirerande att få jobba med något som är så viktigt som vatten. Det är centralt för oss alla. Vår slogan är ju ”Let´s solve water” och det gör vi här. Ungdomar är väldigt målstyrda idag när de söker efter jobb. De vill hitta en mening med jobbet och det får de verkligen här. Att jobba med vatten är otroligt meningsfullt, avslutar Ulf. 

Text: Isabelle Ibérer

http://www.xylem.com