Lokal energikoncern med bygdens bästa för ögonen

Publicerad av

Österlens Kraft är det lokala elbolaget för kunder på Österlen – ett stabilt bolag som vill hela bygden väl. Elkunderna kan bli medlemmar i den ekonomiska föreningen med möjlighet att påverka utvecklingen. Sympatiskt och hållbart!

Trots sin småskalighet är Österlens Kraft en komplett energikoncern som erbjuder elnät, elhandel, fjärrvärme, fiber och solceller. Österlens Kraft är en ekonomisk förening som driver en sund ekonomisk verksamhet och ser till att delar av intäkterna går tillbaka till bygden i form av sponsring till olika verksamheter. Alla som har ett elnätsavtal med bolaget kan bli medlemmar i den ekonomiska föreningen och därmed få inflytande över hur verksamheten utvecklas i regionen.

    – Vår överlevnad är att leverera trygghet, vara personliga och med våra medel hålla bygden levande för våra ungdomar, idrott och kultur, samt skapa lokala arbetstillfällen. I en del av Sverige som inte är en tillväxtregion måste vi kunna vara en alternativ möjliggörare. Vi är ett antal ekonomiska föreningar runt om i Sverige som driver energibolag med samma typ av målsättning – att skapa en motvikt till rådande urbaniseringstrender som avfolkar de mindre orterna. De pengar vi tjänar stannar i bygden, säger VD för Österlens Kraft, Håkan Rannestig.

Kommunala energibolag är ofta en ekonomisk motor, medan ekonomiska föreningar har friheten att styra intäkterna till det som medlemmarna själva väljer. Det finns ingen utdelning utan pengarna stannar i bolaget och går till återinvesteringar för att fortsatt säkra infrastrukturen i samhället, samt till sponsring. Att driva ett energibolag som ekonomisk förening är ganska likt hur allt började inom energibranschen, med byalag och bönder som gick ihop om gemensamma behov av elektricitet. 

    – Det är ett väldigt sympatiskt sätt att bedriva en verksamhet på. Vi har ena foten i den gamla världen och den andra, vad gäller energikrav, i den nya världen där vi ska klara av energiomställningen. Vi verkar i en turbulent energivärld som just nu är i en stor omställning till förnybart. Där vi har samma krav på oss som de stora aktörerna inom branschen och är lika styrda och kontrollerade vad gäller system, rapporter och kvalitet på tjänster.

Framtiden andas nytänkande och positiva förändringar. Redan under året hoppas man få igenom ett beslut om att bygga ett nytt, inbjudande kontor, där det går att kombinera kontorslokaler på en våning och möteslokaler för lokala föreningar på en annan våning. 

    – Att ge utrymme för givande möten åt bygdens föreningar kan bli ytterligare en del av sponsringen, ännu ett sätt att ge tillbaka till samhället, menar Håkan.

Att verka på en mindre ort är att bidra till samhällets fortsatta överlevnad. Österlens Kraft är, förutom att vara sponsor och leverantör av el, fiber och fjärrvärme, även en lokal arbetsgivare som erbjuder jobb i en spännande och ständigt växande bransch.  

    – Framtidens arbetsplats behöver inte vara det hajpade kontoret inne i storstaden, utan kan vara ett intressant jobb på en mindre ort i fantastisk omgivning. Österlens Kraft är precis en sådan arbetsgivare. Vi skapar arbetstillfällen i en framtidsbransch som gagnar både miljön och samhället och bidrar till en god work-life balance för våra medarbetare. En verklig möjliggörare för bygden och den gröna omställningen, avslutar Håkan.

Skribent: Anna Bjärenäs  

Österlens Kraft – vi ger KRAFT till Österlen