Effektivt nytt byggsystem ger valfrihet till lägre pris

Publicerad av

En digital plattform där hela byggprocessen enkelt kan genomföras på ett effektivt sätt med prefabricerade, patenterade ”lego-block” i energieffektivt utförande lanseras i dagarna. Och behovet av denna typ av lösning är stort.

Den svenska byggbranschen är känd för att vara traditionsbunden och för att inte ha effektiviserats märkbart under de senare sjuttio åren. Ett av problemen är att det verkar saknas ett helhetsperspektiv. När Paralox kom över ett smart sätt att dela upp ytterväggarna i mindre legoklossar föddes idén om att skapa ett nytt sätt att bygga hus, som genom att kombinera legoklossarna med digital teknik skulle förbättra stora delar av byggprocessen. Att det patenterade sättet att dela upp en yttervägg gör byggandet mer kostnadseffektivt och dessutom ger extremt goda energivärden gör skillnad i både miljö och plånbok.

Paralox handlar inte om en digitalisering av den traditionella byggprocessen med alternativa prefabricerade väggelement. Paralox-tekniken handlar om att koppla samman alla delar i ett och samma system, samt att addera nya digitala verktyg, ny teknik, som exempelvis de patenterade lego-väggarna, ​och att ta hänsyn till människors attityder och beteenden för att uppnå​ helt nya effekter. ​Resultatet är frihet – med fler valmöjligheter – till reducerat pris.

Paralox byggprocess innehåller olika steg, från beställning där man kan se totalpriset i realtid, till leverans, byggnation och slutligen kontroll mot beställning. Byggherren har i systemet full frihet att välja vem som ska utföra entreprenaden, om man ska bygga själv eller köpa tjänsten.

I Paralox digitala system kan byggherren skapa ett hus och se direkt vad som händer när man gör en förändring. Det går omedelbart att beräkna materialåtgång och arbete, samt se hur kostnaden påverkas. Flexibilitet till lågt pris och att det dessutom är hållbart är det intressanta med Paralox.

– Varje del i skalet är av högsta kvalitet och komforten i huset blir märkbart hög. Vi har marknadens bästa U-värde och är dessutom certifierade Passivhus-byggare. Vår vägg medför direkta energibesparingar för dig som husbyggare och dessutom kan du som kund forma och skapa byggnader utefter dina önskemål utan kompromisser gällande design och omfattning, berättar Peter Stenquist, grundare till Paralox.

För Paralox har det dessutom alltid varit viktigt att säkerställa att lösningen är med och skapar långsiktig hållbarhet, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Lägre priser, energieffektivitet och CO2 smarta lösningar är delar som pilotkunderna fått ta del av i flera år.

– Den stora utmaningen har varit att parterna inte kunnat välja “enklare” vägar – utan att samtidigt behöva införa mer övervakning, regleringar och kontroller som drar upp priset.​ ​Branschen har nämligen problem med både tveksamma byggresultat, brist på kvalificerade byggare och att man tar sig runt arbetsmiljömässiga regelverk för enkelt. Detta kombinerat med tveksamma kontrollsystem har gjort att de delarna har tagit lång tid att säkerställa. Genom koppla ihop allt slipper kunden förlita sig på endast byggarens egenkontroller. Vi kan nu säkerställa att regelverk följs med hjälp av incitament istället för med mer reglering och få fler att kvalificera sig. Detta är delar som vi är extra stolta över, avslutar Peter.

Om Paralox
Paralox grundades 2014 som ett utvecklingsbolag, med syfte att utveckla en integrerad plattform till de unika patenterade lego-väggarna. Fokus har legat på att driva olika typer av pilotprojekt där byggprocessens samtliga faser inkluderas på olika sätt. Parallellt startades konsumentkonceptet Kustvillan av en trio som ville utveckla ett eget huskoncept. 2018 köptes Kustvillan upp av Paralox. Paralox har byggt allt från bland annat förskolor, vårdhem, lägenhetshus, flerfamiljshus samt ett hundratal helt unika byggnadsformer med olika designupplägg. Kunderna är främst privatpersoner (genom Kustvillan), men man har även arbetat tillsammans med de tre största byggaktörerna i landet i olika projekt. 2020​ lanseras och pilotkörs den första digitala produkten, en digital säljare (på utvalda orter) som kombineras med ett pilotprogram för lokala friformssäljare. 3 koncept lanseras och 6 produktserier för småhus och permanentboenden släpps under året.​

Målet är att skapa en lösning där fler kan bygga. 
-Slutkunden, genom att få hjälp att bygga själv och att spara pengar. 
-Byggaren, genom att hjälpa så att fler blir kvalificerade och att hjälpa till att upphandla och skriva tydliga resultatbaserade avtal till underentreprenörerna. 
-Fastighetsutvecklaren, genom att kunna skapa egna koncept till ”rätt” pris.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.paralox.se