Effektiv innovation i växande företag

Publicerad av

Hur ska man i transformationen från litet till stort företag säkerställa att man ökar effektiviteten i innovationsarbetet och samtidigt fånga upp den kunskap som finns inom organisationen? FindOut och Mycronic berättar om sin gemensamma resa. 

FindOut är företaget som hjälper sina kunder med deras unika utmaningar inom produktutveckling. Man har tillsammans med Mycronic utvecklat en metodik och ett sätt att tänka, samt ett digitalt verktygsstöd för att bli effektivare inom innovation och för att skapa engagemang inom verksamheten. Mycronic är det svenska high-tech företaget som på relativt kort tid gått från att vara en liten organisation inom elektronikindustrin, till att bli en stor, börsnoterad dito med marknad i över 50 länder. 

Hos Mycronic märkte man för tre år sedan att det fanns ett behov av att öka effektiviteten i innovationsarbetet, men också av att fånga upp kunskap inom organisationen som fanns i folks huvuden, och att strukturera denna kunskap. 

– Mycronic har växt från ett litet till ett stort bolag på relativt kort tid. Kunskapsöverföring från det lilla företaget där de flesta vet det mesta fungerar inte i ett stort företag. Vi behövde koppla ihop de som jobbar nära våra kunder och som vet vad de behöver med de som gör innovationerna i bolaget, berättar Lars Ivansen på Mycronic. 

– FindOut kom in i projektet på temat visualisering. Vi är duktiga på att visualisera. Vi hade som syfte att titta på hur vi människor stimuleras, kopplat till vilka områden som ger störst affärsnytta. Tillsammans med Mycronic utvecklade vi en enkel och praktisk informationsmodell som beskriver sambanden mellan övergripande strategiska mål, kunskapsgap (d.v.s problem man idag inte har lösningar på), lösningskoncept och existerande kunskap, berättar Peter Roos på FindOut.

– Vi började testa på Mycronic hur denna informationsmodell fungerade, till en början med post-it-lappar, men det blev en barriär med att hålla ihop det rent administrativt. Från att vara en ren tankemodell gick det till att bli en konkret och praktisk metodik för hur vi jobbar med innovation, säger Peter Björnängen på Mycronic.

De gap som kunde identifieras var informationsbehov, hur mogna processerna var, vilka produkter som berördes och vilka som var ansvariga inom organisationen. Projektet fick till följd att många perspektiv blev möjliga att sortera. 

– Var är vi minst innovativa rent tekniskt, vilka personer bidrar mest med kunskap och idéer och så vidare? Den traditionella uppfattningen om att det finns Uppfinnar-Jockar som fixar och uppfinner det mesta bekräftades. I takt med att vi tittade på hur vi kunde utveckla verksamheten så jobbade vi vidare med ett workshop-format där fler personer kunde bidra, även om de inte hade spetskompetens. Det blev en demokratisering av innovationsarbetet. Det är i mötet mellan discipliner och kunskap inom olika områden som innovation och nya idéer föds, konkluderar Peter Björnängen.

Resultatet av samarbetet med FindOut har blivit fler idéer som möter verkliga behov som faktiskt efterfrågas av verksamheten. För att verkligen på bred front få igång engagemanget måste man nu ut och presentera i större delar av verksamheten. 

– Vi jobbar vidare med att skapa system för att presentera lösningar och dellösningar och göra denna information tillgänglig för fler. Det som är nästa steg är att innovation ska bli en del av vardagen. Medarbetarna ska exponeras för problem i ”kiosker” i sin vardag och på så vis stimuleras att tänka på nya idéer, berättar Peter Björnängen.

Världen av idag är inte mindre komplex än den var igår, det går inte att lösa problem med hierarkiskt organisationsarbete, man måste ha ett mycket mer flexibelt arbetssätt och då behövs de här kioskerna eller tekniskt stöd för att få folk att själva bidra. All information som lockar medarbetaren att bidra presenteras på en sida, sen kan man klicka sig vidare och läsa mer och skriva in sina förslag, eller koppla ihop flera personer i ett webbaserat system där alla kan jobba parallellt. 

– Det ska gå att digitalisera pappersservetten med idén man kommit på och så hjälper andra till att konkretisera den. Det ska vara enkelt för alla att våga och kunna bidra. Att få ett digitalt verktyg där alla kan mata in sina post-it-lappar samtidigt gör att vi inte får någon mer administration efteråt, säger Lars. 

De personer som är innovationsbenägna är inte alltid de som är bäst på administration. Med FindOuts lösning blir administrationen en transparent del av metodiken. Verktyget kopplar automatiskt ihop problemägare med de personer som föreslagit lösningar. Och eftersom all historik sparas kan man enkelt se hur innovationsläget utvecklats över tid. Informationen blir ett stöd för att leda innovationsarbetet.

En annan viktig sak Mycronic tagit med sig från projektet, och som verkligen hjälpt innovationen på traven, är att man måste formulera problem som problem, inte som ”nästanlösningar” för då har man hoppat över viktiga steg. 

– Ett exempel är: Vi behöver få maskinen att producera snabbare, det är problemet. Problemet ska inte formuleras som ”hur ska ett kugghjul se ut som gör att maskinen går snabbare”. Vi har i och med detta blivit öppnare och förkastar inte alternativa lösningar, avslutar Peter Björnängen.

https://www.mycronic.com/sv/

http://www.find-out.se