Hopp för framtidens cancerbehandlingar

Publicerad av

10 miljoner människor dör om året i cancer. Huvudorsaken till 90 procent av dödsfallen är att cancerceller kan utveckla resistens mot cellgiftsbehandlingen. Scandion Oncology är nu i fas-2 studier med ett läkemedel som ska råda bot på detta. 

Det värsta besked man kan få som cancerpatient är att behandlingen inte fungerar längre. Idag finns inget botemedel mot detta problem. Redan tidigt i ett cancerförlopp finns det resistenta celler bland de känsliga cellerna i en cancertumör. När cellgiftsbehandlingen sätts in slås de känsliga cellerna ut, medan de resistenta cellerna blir kvar och står emot behandlingen. 

Scandion Oncology är ett danskt bioteknikföretag startat på Köpenhamns universitet 2017 och börsnoterat i Sverige 2018. Verksamhetens fokus ligger på att utveckla läkemedel som kan omvandla resistenta cancerceller till känsliga så att patienterna svarar på cellgifterna, oavsett om det är tidigt eller sent i behandlingen. Med ytterligare kapital om 236 miljoner SEK har det Köpenhamnsbaserade bolaget nu gått in i klinisk fas 2 med läkemedlet SCO-101 och är på god väg mot kommersialisering. 

SCO-101 inriktar sig på väldokumenterade resistensmekanismer och har redan testats på människor och visat sig säkert att använda. Under våren startades den första kliniska studien på metastatisk kolorektalcancer. Den 28 oktober i år initierade Scandion Oncology den andra kliniska studien med SCO-101 i metastatisk pankreascancer med målet att hitta en optimal dos.

    –Vi går in i första linjens behandling av metastatisk pankreascancer, medan vi på patienter med kolorektalcancer sätter in behandling när läkemedelsresistens redan är konstaterad. Det är ett högt prioriterat område då det inte finns så många alternativa behandlingar av metastatisk pankreascancer. Under kvartal 2 eller 3 2021 bedömmer vi ha de första resultaten från pankreascancer studien klara. En annan stor, klinisk prövning genomförs med patienter med kolorektalcancer där resultaten från första delen förväntas i andra kvartalet 2021. Första halvåret 2022 kommer de slutliga resultaten från pågående studien med kolorektalcancer patienter, berättar Bo Rode Hansen, CEO på Scandion Oncology.

Att få SCO-101 genom de kliniska studierna och att sedan få ut läkemedlet till klinikerna är just nu Scandion Oncologys främsta fokus. Framtidens cancervård kommer att bli betydligt mer effektiv med det nya läkemedlet som gör att cellgiftsbehandlingen biter på alla cancerceller.

    –Vi önskar vara en del av lösningen och har ett läkemedel som är det första i sitt slag. Vårt läkemedel kommer att göra att cellgiftsbehandlingen blir mer effektiv, öka effektiviteten i medicinska cancerbehandlingar och därmed kunna förlänga överlevnaden hos cancerpatienter, förutspår Bo.

Idag forskas det på flera olika nya lösningar mot cancer, såväl immunterapeutiska produkter som vaccin, och kunskapen om kroppens molekylära processer växer ständigt. 

     –Cancervården om 10-20 år tror jag kommer att vara en kombination av cellgiftsbehandling, som är en gammal, beprövad behandling som jag tror fortsatt på, och nya immunterapeutiska behandlingar som ökar effektiviteten. I framtiden tror jag att många cancerformer kommer att gå från att vara dödliga sjukdomar till att bli kroniska sjukdomar. Med det sagt hoppas jag att SCO-101 och andra läkemedel från Scandion Oncology kommer att eliminera den höga dödligheten i cancer genom att bekämpa resistens mot cancerläkemedel. Det finns fortfarande orsaker till cancer som vi behöver förstå bättre, men jag tror att vi kan göra cancer till en hanterbar sjukdom inom en överskådlig framtid, avslutar Bo.

//Skribent: Anna Bjärenäs 

http://www.scandiononcology.com