Nya miljörelaterade tekniker gör samhället bättre i framtiden

Publicerad av

Stoppa övergödning med robotar, skapa systemlösningar som sänker klorhalten i åldrande simhallar, installera 5G i samhället och autonoma flygplatser är några av de projekt som utvecklingsteamet på Teknikmarknad är med och utvecklar. Tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) hjälper de till att utveckla och leverera nya tekniklösningar som leder till bättre samhällen.

Idag är den senaste tekniken så oerhört avgörande i samhället. Kanske ännu mer nu än innan på grund av omställningarna vi har fått göra det senaste året. Teknikmarknad har sedan starten 2009 varit med och utvecklat och levererat de senaste tekniklösningarna till minst 100 kommuner samt hjälpt ett tiotal att hitta framtidens teknik i samband med projekt inom delegationen för hållbara städer. Detta har inte bara skett inom Sveriges gränser men även i Kinas kommuner där Teknikmarknad har hjälpt till att hitta ny effektiv miljöteknik från svenska leverantörer. Teknikmarknad har sitt ursprung från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där samtliga medarbetare har examen inom miljöteknikrelaterade områden och där även ett av deras kontor finns idag.

    – Vi har flera pågående samarbetsprojekt med KTH kontinuerligt och är nästan som en avdelning där fast vi är avknoppade och fungerar som ett vanligt bolag. Vi samarbetar även med andra tekniska högskolor vilket är spännande, säger Bengt Simonsson, forskning- och marknadschef på Teknikmarknad.

Övergödning

Eutrofiering eller övergödning sker när utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag uppstår. Det kan yttra sig som till exempel algblomning i hav och sjöar.

    –Problemet blir allt större i Östersjön och i Sveriges sjöar men vi har utvecklat en robot som kan åtgärda övergödning. Roboten använder sig av 4G-teknik och är GPS-styrd och tack vare kameror är det möjligt att övervaka flera robotar i olika sjöar samtidigt. Vi säljer just nu robotarna till Sveriges kommuner genom produktbolaget Nordic Nutrients AB, förklarar Bengt.  

Åldrande simhallar

I simhallar måste det hela tiden användas klor för att ta död på alla bakterier som finns i vattnet. Detta gör att byggnaderna påverkas och ofta börjar vittra sönder redan efter 40-50 år. Teknikmarknad har utvecklat en systemlösning som kan sänka klorhalten i bassängen, men ändå behålla säkerheten. Systemlösningen gör det också möjligt att sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusmiljön i simhallen. 

       – Vi har under åren gjort olika matchningsprojekt där vi hjälper kommuner att hitta teknik som löser deras problem och när det gäller simhallar, har vi tagit fram ett system som dödar bakterier på andra sätt än med klor. Den tekniken har vi utvecklat under tio års tid och nu har vi knoppat av produktbolaget Framtidens simhallar som säljer systemet till Sveriges kommuner, berättar Bengt. 

5G i samhället

Konsumenternas behov av inomhustäckning har ökat och kommer öka mer enligt Bengt Simonsson. I samband med utbyggnaden av 5G i Sveriges kommuner kommer de större operatörerna att stänga ner 3G-nätet redan 2023 och 2G-nätet 2025. Användningen av mobildata kommer samtidigt att fördubblas vart tredje år. Allt tätare väggar gör att mobilsignalen inte tar sig igenom. Hyresgästerna, i synnerhet den yngre generationen, kommer att efterfråga tillräcklig mobiltäckning i sin bostad och i publika lokaler. Teknikmarknad har knoppat av bolaget Real Estate Com som hjälper Sveriges kommuner att skapa framtidens uppkoppling i fastigheter.

    – Jag anser att det kommer bli säkrare för alla människor när 5G kommer. Vi får möjligheten att ha monitorering av hälsan på ett bättre sätt där vi snabbt kommer att kunna upptäcka om vi är sjuka. Människor har valet att kunna ha uppkopplad teknik vilket kan leda till ett hälsosammare och längre liv, menar Bengt.

Den autonoma flygplatsen

Tänk er ett flygplan som är eldrivet. Det är ingen fiktion utan något som redan är verklighet. Flyget kommer att förbättras med vätgasdrift och eldrift. Drönare kommer flyga runt för persontransport och varutransport, vilket redan är en verklighet och kommer att hanteras av morgondagens flygplatser. 

     –Sveriges flygplatser måste digitaliseras, automatiseras och anpassas för framtidens flyg. Vi driver projektet ”Den autonoma flygplatsen” som hjälper Sveriges flygplatser att utveckla systemlösningarna för framtidens flygtrafik. I projektet deltar Sveriges större industrikoncerner, berättar Bengt. 

Tekniken utvecklas och samhället blir bättre enligt många experter. Men det finns medborgare som på olika sätt är fientliga till den tekniska utvecklingen. Teknikmarknad försöker då förklara hur teknik kan bidra till ett bättre samhälle och ett lättare liv. Ska vi sluta att utveckla samhället? Hade det till exempel varit bättre med häst och vagn och inget rinnande vatten?

    – Människan har alltid utvecklat ny teknik, ända sedan vi bodde i grottor. Vi på Teknikmarknad kommer att fortsätta jobba med att utveckla ny teknik, och vi kommer att fortsätta studera hur det vi gör verkligen leder till att människor blir lyckligare och tekniken blir bättre för samhället. Föroreningarna blir mindre, koldioxidhalterna kommer att vara lägre och det kommer bli säkrare att flyga, avslutar Bengt. 

Text: Isabelle Ibérer